Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób poprawny i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, jaka produkuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu